0 Polubione

Zachowek a darowizna

Co zrobić gdy zmarły za życia rozdysponował całym swoim majątkiem?

Czy możemy dochodzić zachowku z poczynionych przez zmarłego darowizn?

Zachowek jest instytucją prawa spadkowego, która ma na celu ochronę osób najbliżej spokrewnionych ze zmarłym w przypadku pominięcia ich w testamencie. Zachowek przysługuje osobom należącym do kręgu spadkobierców ustawowych.

Przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów ani poleceń, natomiast dolicza się do spadku, stosownie, darowizny uczynione przez spadkodawcę.

Zgodnie § 2 art. 991 K.c.: „jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia”.

Spadkobierca może dochodzić zachowku od obdarowanego wtedy, gdy nie otrzymał od spadkodawcy należnego zachowku w postaci darowizny, powołania do spadku (w testamencie) lub zapisu.

Wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili ustalania zachowku.

Zostaw komentarz