0 Polubione

Emerytura dla matek co najmniej czwórki dzieci

1 marca 2019 r. wchodzi w życie ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Celem świadczenia, czyli tak zwanej „emerytury” jest zapewnienie środków utrzymania osobom, które zrezygnowały z pracy dla wychowywania dzieci.

Świadczenie jest przeznaczone dla matek, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci. Ponadto, emerytura przysługuje również ojcu, który wychował czworo dzieci, jeżeli matka zmarła lub  porzuciła dzieci i nie uczestniczyła w ich wychowaniu.

Odpowiedni organ może odmówić przyznania świadczenia osobie pozbawionej władzy rodzicielskiej, a także gdy władza rodzicielska została ograniczona poprzez umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, a ponadto w przypadku zaprzestania wychowywania dzieci.

Świadczenie nie przysługuje osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności. Ponadto świadczenie nie może być przyznane osobie, która jest już uprawniona do emerytury.

Wysokość świadczenia nie może być wyższa od najniższej emerytury.