Ochrona pracownicy w ciąży przed utratą pracy

Wiele kobiet pracujących zwleka z powiadomieniem swojego pracodawcy o tym, że są w ciąży, obawiając się gorszego traktowania lub utraty pracy. Tymczasem kodeks pracy wychodzi naprzeciw kobietom znajdującym się w ...

Czytaj wiecej...