Dodatek solidarnościowy – wniosek można złożyć tylko do 31 sierpnia 2020 r.!

  • Sierpień 27, 2020
  • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Jako jedno z rozwiązań antykryzysowych wprowadzono nowe świadczenie – dodatek solidarnościowy. Są do niego uprawnione osoby, które wskutek pandemii koronawirusa po dniu 15 marca 2020 r. straciły pracę lub wygasła ...

Czytaj wiecej...

Zmiany w prawie pracy od 7 września 2019 r.

  • Wrzesień 10, 2019
  • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Od 7 września 2019 r. zaczęły obowiązywać zmiany w prawie pracy, które dotyczą mobbingu, dyskryminacji i równego traktowania, szczególnych uprawnień pracowników, terminów przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku pracy oraz świadectw ...

Czytaj wiecej...

Prawo pracodawcy do kontroli zwolnień lekarskich

  • Czerwiec 07, 2019
  • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy m.in. z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem. Pracodawca może dokonywać kontroli prawidłowości ...

Czytaj wiecej...

Pracownik na zwolnieniu lekarskim – czy można go zwolnić?

  • Kwiecień 16, 2019
  • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Pracodawca co do zasady nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim. Jednak istnieje kilka wyjątków od tej zasady – w przypadku gdy pracownik zbyt długo przebywa ...

Czytaj wiecej...

Od 2019 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników

  • Styczeń 10, 2019
  • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Dnia 1 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Wskazane rozporządzenie określa: zakres, sposób i ...

Czytaj wiecej...

Ochrona pracownicy w ciąży przed utratą pracy

Wiele kobiet pracujących zwleka z powiadomieniem swojego pracodawcy o tym, że są w ciąży, obawiając się gorszego traktowania lub utraty pracy. Tymczasem kodeks pracy wychodzi naprzeciw kobietom znajdującym się w ...

Czytaj wiecej...