0 Polubione

Zmiany w „dziedziczeniu przedsiębiorstwa”

W dniu 25 listopada 2019 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Ich założeniem jest usprawnienie zarządzania firmą po śmierci osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą.  Głównym celem ustawy jest zapewnienie ciągłości działania firmy osoby fizycznej.

Przed zmianą śmierć przedsiębiorcy wiązała się w rzeczywistości z zakończeniem działalności przedsiębiorstwa lub koniecznością przeprowadzenia długiego i skomplikowanego postępowania spadkowego.

Nowe przepisy wprowadziły tzw. przedsiębiorstwo w spadku, które obejmuje całe mienie zmarłego przedsiębiorcy, które służyło mu do prowadzenia działalności gospodarczej (np. maszyny, pozwolenia, koncesje).  Przedsiębiorstwo w spadku pozwala na utrzymanie w mocy m.in. umów o pracę, kontraktów handlowych.

Możliwe jest ustanowienie zarządcy sukcesyjnego, który będzie tymczasowo prowadził przedsiębiorstwo zmarłego. Natomiast właścicielami przedsiębiorstwa będą zasadniczo spadkobiercy zmarłego – właściciele przedsiębiorstwa w spadku.

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorca może ustanowić jeszcze przed śmiercią (planowanie spadkowe), konieczne jest jednak zgłoszenie tego faktu do rejestru przedsiębiorców. Jeśli przed śmiercią przedsiębiorca tego nie uczyni – niezbędna będzie zgoda większości osób, którym łącznie przysługuje udział w dziedziczeniu przedsiębiorstwa w spadku większy niż 85/100.