0 Polubione

Zachowek dla nieślubnego dziecka

Czy dziecku pochodzącemu z nieformalnego związku należy się spadek  po zmarłym rodzicu? Czy należy się  spadek jeżeli rodzic zostawił testament, w którym nie uwzględnił dziecka z nieprawego łoża?

Zgodnie z kodeksem cywilnym małoletnim dzieciom, które byłyby powołane do spadku z ustawy, należą się dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by im przypadał przy dziedziczeniu ustawowym (zachowek).

Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 2 lutego 2017r. stwierdził, że żona zmarłego powinna podzielić się majątkiem z jego nieślubnym dzieckiem. Pozew o zachowek został złożony do sądu przez pełnomocnika 13 -letniego nieślubnego syna zmarłego.  Jest on jedynym dzieckiem spadkodawcy. Majątek po zmarłym przejęła, żona spadkodawcy. Teraz jednak zgodnie z wyrokiem musi ona dokonać podziału majątku po zmarłym.

Kilkukrotnie poruszaliśmy już kwestię zachowku, należy jednak przypomnieć czym jest zachowek. Zachowek sposobem zabezpieczenie interesów spadkobierców ustawowych, którzy w testamencie zostali pozbawieni jakiegokolwiek udziału w spadku, mają oni prawo dochodzić od spadkobierców swojej części majątku poprzez wypłacenie zachowku.

Zostaw komentarz