0 Polubione

Testament i zachowek

W prawie spadkowym najważniejszą zasadą jest wolność testowania. Oznacza to swobodne dysponowanie majątkiem, który jest gromadzony przez całe życie. Prawo polskie dopuszcza możliwość rozporządzenia swoim majątkiem jeszcze za życia na wypadek śmierci. A realizacja tego prawa następuje dzięki instytucji testamentu. Prawo rozporządzenia własnym majątkiem nie ma jednak charakteru absolutnego, gdyż są ograniczenia w postaci np. prawa do zachowku. Zatem gdy dowiadujemy się o testamencie na naszą rzecz, wtedy trzeba pamiętać o tym, że potencjalni spadkobiercy mogą zażądać należnego im zachowku.

Wysokość otrzymanego zachowku jest szczegółowo wskazana w przepisach prawa spadkowego i wynika z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego. Wysokość prawa do zachowku zależy od tego, kto jest osobą uprawnioną. Zgodnie ze wskazanym przepisem zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy – trwale niezdolnym do pracy i zstępnym małoletnim należy się zachowek w wysokości 2/3 wartości udziału spadkowego, który by im przypadał przy dziedziczeniu ustawowym. Zaś pozostałym uprawnionym przysługuje zachowek w wysokości 1/2 tego udziału.

Roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku przedawniają się z upływem pięciu lat od ogłoszenia testamentu, dlatego warto się spieszyć, by nie stracić szansy na otrzymanie należnych kwot.

Zostaw komentarz