0 Polubione

Komu przysługuje zachowek?

Krąg osób uprawnionych do zachowku.

Zachowek to sposób  zabezpieczeni interesów finansowych  najbliższych członków rodziny zmarłego niezależnie od woli spadkodawcy, a nawet wbrew jego woli. Zachowek jest roszczenie finansowe odpowiadające określonemu ułamkowi wartości udziału w spadku, który by przypadł spadkobiercom w wyniku dziedziczenia ustawowego.

Spadkobiercy ustawowi, którzy mogą dochodzić zachowku to dzieci, wnuki i prawnuki (zstępni), małżonek i rodzice spadkodawcy. Wymienione osoby nie muszą być formalnie powołane do spadku, sama przynależność do grona spadkobierców ustawowych daje im możliwość domagania się zachowku. W sytuacji gdy spadkodawca zapisał testamentem majątek komuś innemu niż osobie będącej jego najbliższym krewnym, wówczas jego najbliżsi krewni, którzy zostali pominięci w testamencie, mają prawo do zachowku.

Zachowek przysługuje również, gdy osoba mająca do niego prawo została uwzględniona w testamencie, ale część spadku jaka jej przysługuje jest mniejsza niż należny jej zachowek. Do zachowku mają prawo również adoptowane dzieci zmarłego.

Zachowek nie przysługuje:

  • tym, którzy spadek odrzucili,
  • tym, którzy zrzekli się dziedziczenia,
  • spadkobiercom wydziedziczonym,
  • małżonkowi w przypadku orzeczenia rozwodu czy separacji lub odsuniętemu od dziedziczenia na skutek złożonego pozwu o rozwód lub separację z jego winy, o ile pozew jest uzasadniony.

 

Zostaw komentarz