0 Polubione

Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza

Dowiedziałeś się niedawno, że bliska Ci osoba zmarła i pozostawiła Ci spadek. Zastanawiasz się teraz, co możesz zrobić. Wiesz już, że jedną z możliwości jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale nie masz zielonego pojęcia co to oznacza… Zapraszamy do lektury!

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem, jak zostało zasygnalizowane we wstępie do niniejszego artykułu, jest jednym obok przyjęcia spadku wprost i odrzucenia spadku, sposobem przyjęcia spadku.

Instytucja ta ma za zadanie zapewnić ochronę przed długami spadkowymi, które mogą również znaleźć się w spadku. Zgodnie bowiem z treścią art. 1031§2 Kodeksu cywilnego, w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Zatem odpowiedzialność spadkobierców ograniczona jest do wartości spadku wyrażonej kwotowo. Przykładowo, jeśli odziedziczymy nieruchomość o wartości 300 000 zł a długi kształtują się na poziomie 400 000 zł, to wierzyciel może egzekwować od nas maksymalnie kwotę 300 000 zł.

Z drugiej jednak strony, instytucja ta nie powoduje całkowitego ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe, bo odpowiedzialność spadkobierców nie jest ograniczona do określonych składników majątkowych.  W praktyce, komornik może (i bardzo często tak robi) wyegzekwować dług z majątku spadkobiercy (np. zamiast z odziedziczonej nieruchomości z wynagrodzenia za pracę spadkobiercy, zostawiając spadkobiercy nieruchomość).

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, jeśli zachowamy się biernie i nie złożymy żadnego innego oświadczenia, będzie to odczytane w ten sposób, że przyjęliśmy spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Zostaw komentarz