0 Polubione

Skąd alimenty?

 

Wypłata alimentów na dziecko jest obowiązkiem rodzica. Rodzic ma obowiązek podzielić się nawet najmniejszym dochodem. Gdy osoba ma zasądzone alimenty, lecz uchyla się od ich regulowania, warto wiedzieć, że są w systemie prawa mechanizmy, które pomogą w ich wyegzekwowaniu.

 

Gdy mamy wyrok zasądzający alimenty zaopatrzony w klauzulę wykonalności, a zobowiązany nie płaci ich, wówczas możemy skierować sprawę do komornika, aby ten rozpoczął egzekucję alimentów. Egzekucja alimentów jest traktowana przez komorników priorytetowo, poza kolejnością w jakiej wpływają do niego sprawy.  Zobowiązania alimentacyjne korzystają również z pierwszeństwa przed innymi zobowiązaniami takimi np. jak kredyty.  Koszty egzekucji komorniczej ponosi dłużnik.

 

Ponadto pamiętać należy, że uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego to przestępstwo z art. 209 k.k., którego popełnienie można zgłosić na policji.

 

Gdy egzekucja komornicza zasądzonych alimentów okazała się bezskuteczna, wtedy można ubiegać się o alimenty z funduszu alimentacyjnego. Wiedzieć jednak należy, że świadczenia alimentacyjne z funduszu są wypłacane jedynie w sytuacji, gdy miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł.

Zostaw komentarz