0 Polubione

Czy jest możliwe ponowne rozpoznanie sprawy rozwodowej?

W Twojej sprawie rozwodowej został wydany wyrok uwzględniający powództwo albo wręcz przeciwnie zapadł wyrok oddalający. Zastanawiasz się, czy jest możliwe ponowne rozpoznanie sprawy? Zapraszamy do lektury…

 

Jeśli chodzi o wyroki orzekające rozwód, to zgodnie z art. 366 kpc. nie ma możliwości ponownego rozpoznania sprawy o to samo roszczenie (tzw. powaga rzeczy osądzonej). Natomiast jeśli chodzi o wyroki oddalające powództwo o rozwód, to sytuacja prezentuje się zgoła odmiennie, a to dlatego że okoliczności sprawy, jakie sąd uznał za niewystarczające do orzeczenia rozwodu mogą się zmieniać. Np. jeśli powództwo zostało oddalone ze względu na dobro małoletnich dzieci a te w między czasie osiągnęły pełnoletność. Zatem, ponowne powództwo o rozwód jest dopuszczalne, o ile nie został dotychczas wydany wyrok uwzględniający powództwo oraz zmieniły się okoliczności sprawy.

Jest jeszcze jeden szczególny wypadek, tj. jeśli powództwo zostało oddalone tylko z tej przyczyny, że rozwodu żądał małżonek wyłącznie winny rozkładu, wówczas drugi małżonek może w dowolnym momencie wystąpić z żądaniem orzeczenia rozwodu i uzyskać wyrok uwzględniający.

Zostaw komentarz