0 Polubione

Już od 21. sierpnia 2019 r. wzrosną opłaty w sprawach sądowych

Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw została opublikowana 6 sierpnia 2019 r. – wejdzie w życie z dniem 7 listopada 2019 roku, ale niektóre przepisy zmienią się już 21 sierpnia 2019 r.

Już w sierpniu wzrosną opłaty sądowe w sprawach cywilnych, niektóre nawet o 100 %.

Przykładowo, w sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu przekraczającej 20 tys. złotych opłata stosunkowa wyniesie 5 %, ale nie więcej niż 200 tys. złotych, czyli o 100 tys. zł więcej niż dotychczas. W sprawach poniżej 20 tys. zł opłaty będą wynosić od 30 do 1000 zł – w zależności od wartości sporu.

Z 50 do 100 zł została również podwyższona opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zabezpieczenie spadku, sporządzenie spisu inwentarza lub odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Wprowadzono także opłatę 100 złotych od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem.