0 Polubione

Jakie nazwisko dla dziecka?

Czy wiesz, jakie istnieją zasady, co do nazwiska dziecka w przypadku, gdy małżonkowie mają różne nazwiska? Zapraszamy do lektury i współpracy z Kancelarią Prawną Meritum.

Nikogo już dziś nie dziwi, gdy każde z małżonków pozostaje przy swoim dotychczasowym nazwisku albo gdy małżonkowie noszą nazwisko będące połączeniem ich dotychczasowego nazwiska z nazwiskiem drugiego z małżonków. Wobec tego, czy zastanawialiście się kiedyś, jakie nazwisko nosić może dziecko małżonków o różnych nazwiskach?

Otóż, zgodnie z aktualnym stanem prawnym, to małżonkowie wspólnie wybierają nazwisko ich dziecka, przy czym mają oni dwie możliwości, tj. nazwisko jednego z nich albo nazwisko będące połączeniem nazwiska matki i nazwiska ojca (kolejność nie ma najmniejszego znaczenia). Swoją zgodną wolę małżonkowie wyrażają w oświadczeniu, składanym razem z oświadczeniem o przyszłym nazwisku małżonków.

A co w sytuacji , gdy małżonkowie nie byli w stanie podjąć zgodnej decyzji co do nazwiska dziecka? Wówczas dziecko będzie nosić nazwisko składające się z nazwiska matki i ojca (tylko i wyłącznie w tej kolejności).

Co ciekawe, małżonkowie mogą zmienić zdanie i wybrać inny wariant nazwiska przy sporządzaniu aktu urodzenia dziecka.

Zostaw komentarz