0 Polubione

Czy można zmusić rodzica do kontaktu z dzieckiem?

 

Jak postąpić gdy jeden z rodziców uchyla się od opieki nad dzieckiem?

Po rozstaniu rodziców ich obowiązkiem jest nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa materialnego ale, a może przede wszystkim obowiązek wychowania dziecka. Art. 113 kodeksu rodzinnego stanowi, że  rodzice oraz ich dzieci mają nie tylko  prawo, lecz także obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Jeżeli rodzice nie są w stanie porozumieć się co do opieki nad dzieckiem pomocnym może okazać się sąd opiekuńczy , który bardzo precyzyjnie określi kiedy i w jaki sposób rodzice  będą się opiekować, kontaktować z dzieckiem.

Jak się zachować gdy rodzic stracił potrzebę kontaktów z własnym dzieckiem? Można zgłosić się do sądu rodzinnego z wnioskiem u ustalenie kontaktów z dzieckiem. Gdy jednak rodzic pomimo prawomocnego orzeczenia nadal unika dziecka, sąd może zasądzić wobec niechętnego do kontaktowania się z dzieckiem rodzica obowiązek zapłaty kary pieniężnej. Sąd wówczas przeprowadza normalne wyjaśniające, w którym umożliwia rodzicom złożenie oświadczeń i bada okoliczności sprawy, również przyczyny braku kontaktów.

Zostaw komentarz