0 Polubione

Co zrobić, kiedy ojciec dziecka nie chce go uznać? 

W sytuacji, gdy ojcem dziecka nie jest mąż jego matki lub gdy jego ojcostwo zostało zaprzeczone a biologiczny ojciec dziecka nie chce go uznać, jedynym sposobem jest wystąpienie z powództwem o ustalenie ojcostwa.

Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka, przy czym matka i domniemany ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletniości.

Dziecko lub matka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko domniemanemu ojcu. Jeśli domniemany ojciec nie żyje, wówczas przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. Z kolei, domniemany ojciec wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce. Gdy matka nie żyje, wtedy przeciwko dziecku. Jeśli z powództwem wystąpiło samo dziecko i zmarło ono w toku postępowania, ustalenia ojcostwa mogą dochodzić jego zstępni, np. dzieci. Powództwo o ustalenie ojcostwa może wytoczyć także prokurator, o ile wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego.

Obecnie istnieje domniemanie, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w 300 – setnym i nie później niż w 181 dniu przed urodzeniem się dziecka lub ten, kto był dawcą komórki rozrodczej w przypadku dziecka urodzonego w wyniku dawstwa partnerskiego w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji. Przy czym w sprawach tego rodzaju stałą praktyką jest przeprowadzanie badań DNA.

Zostaw komentarz