0 Polubione

Zmiany w zwolnieniach lekarskich od 1 grudnia 2018 r.

Od 1 grudnia 2018r. lekarze mogą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne e-ZLA.

Płatnik składek ZUS, rozliczający składki za co najmniej 5 pracowników już od stycznia 2016 r. powinien posiadać profil na platformie usług elektronicznych ZUS (PUE ZUS) i tym samym otrzymywać zwolnienia elektroniczne. Obecnie obowiązujące przepisy nie zobowiązują innych przedsiębiorców do posiadania profilu na platformie usług elektronicznych ZUS.

Warto jednak założyć konto na platformie, ponieważ umożliwia to dostęp do elektronicznych zwolnień lekarskich swoich pracowników, tj. e-ZLA. W tej sytuacji pracownik nie będzie musiał dostarczać pracodawcy zwolnienia lekarskiego w formie papierowej, gdyż e-ZLA pojawi się w profilu pracodawcy oraz w systemie ZUS.

Jak wygląda sama procedura? Lekarz podczas wizyty przekazuje e-ZLA wraz z elektronicznym podpisem drogą elektroniczną do ZUS, który udostępnia e-dokument pracodawcy na jego profilu najpóźniej w dniu następnym po jego otrzymaniu. Nie jest wskazywany numer statyczny choroby.  Pracodawca może uzyskać informację o zwolnieniu pracownika również drogą mailową lub SMS’em jeśli zaznaczy, że chce otrzymywać odpowiednie powiadomienia.

Co się dzieje w sytuacji, gdy pracodawca nie ma dostępu do e-ZLA – nie ma profilu elektronicznego w ZUS? Pracodawca powinien poinformować o takiej sytuacji swoich pracowników (pisemnie), że muszą dostarczać wydruki e-ZLA. Lekarz w takim przypadku jest zobowiązany przekazać choremu wydruk e-ZLA, który on musi dostarczyć pracodawcy. O potrzebie wydruku lekarz wie z systemu elektronicznego, w którym wystawia zwolnienia.

Wydruk e-ZLA jest przekazywany ubezpieczonemu w sytuacji opisanej powyżej praz na jego żądanie, nawet gdy pracodawca ma profil informacyjny płatnika składek na PUE ZUS.

Pracodawca nieposiadający profilu na platformie ZUS otrzymuje wydruk e-ZLA bezpośrednio od pracownika (również wtedy, gdy nie jest płatnikiem zasiłku). Sporządzenie wydruku jest możliwe jedynie po wystawieniu zwolnienia elektronicznego, podpisaniu go i wysłaniu do ZUS.

Przewidziano również możliwość wystawienia zaświadczenia lekarskiego na formularzu wydrukowanym z systemu. Jest to możliwe w szczególności w przypadku braku połączenia internetowego lub braku możliwości uwierzytelnienia zaświadczenia podpisem elektronicznym – np. w trakcie wizyty domowej.

Każdy wydrukowany formularz posiada swój identyfikator – serię i numer oraz jest zarejestrowany w systemie. Zwolnienie nie posiada numeru statystycznego choroby. Dane niezbędne do wystawiania zaświadczenia lekarzowi przekazuje pacjent. Ubezpieczony otrzymuje zaświadczenie wraz z pieczątką i podpisem lekarza. W tej formie jest to pełnowartościowy dokument potwierdzający niezdolność do pracy. Lekarz może w ciągu trzech dni po wizycie domowej wprowadzić dane z papierowego formularza do systemu elektronicznego.

Wszystkie powyżej wymienione dokumenty, tj. e-ZLA, wydruk e-ZLA oraz zaświadczenie wydrukowane z systemu mogą być podstawą do określenia czasowej niezdolności do pracy w wyniku choroby lub konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem.