0 Polubione

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony w 2017 r.

Nowelizacją Kodeksu Pracy z 2016 roku zmieniono zasady zawierania i wypowiadania umów o pracę na czas określony.

Obecnie umowy o pracę na czas określony są zawierane na okres 3 lat czyli na 3 miesiące umowy na okres próbny i 33 miesiące umowy na czas określony. Łączna liczba umów z tym samym pracownikiem nie może przekroczyć trzech, a czwarta  umowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony. Od 21 sierpnia 2016 r. obowiązuje również dłuższy okres wypowiedzenia umów na czas określony. Dotyczy to umów trwających w dniu wejścia w życie nowych przepisów, czyli 22 lutego 2016 r. Okres wypowiedzenia umów na czas określony został  zrównany z okresem wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony i jest uzależniony od stażu pracy u danego pracodawcy,  wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Czy można się odwołać od wypowiedzenia umowy na czas  określony?

Zasadniczo można się odwołać od wypowiedzenia umowy na czas określony. Umowa o pracę na czas określony zazwyczaj rozwiązuje się wraz z upływem czasu, na jaki została zawarta. Możliwe jest jednak wcześniejsze jej wypowiedzenie. Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie. Możemy mówić o takiej sytuacji wówczas gdy umowa nie zawiera wszystkich wymaganych prawem elementów. Należy pamiętać, że w przypadku umów zawartych na czas określony pracodawca nie jest zobowiązany do wskazania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę.

 

Zostaw komentarz