0 Polubione

Świadectwo pracy w 2017r.

Z dniem 1 stycznia 2017r. wprowadzone zostały liczne zmiany w przepisach dotyczących pracowników, w tym zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy. 

Obecnie nie tylko zmianie uległ termin w jakim świadectwo ma zostać wydane pracownikowi ale również obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy,wprowadzony rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy z dnia 30 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2292). W zakresie terminu przy wygaśnięciu umowy okresowej pracodawca ma  obowiązek niezwłocznego wydania świadectwa pracy tylko wtedy, gdy nie zamierza nawiązać z pracownikiem kolejnej umowy o pracę w ciągu 7 dni od zakończenia poprzedniej. jeżeli natomiast zatrudnienie jest kontynuowane, pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, który zostanie złożony w formie pisemnej lub elektronicznej. Po złożeniu wniosku pracodawca będzie miał 7 dni na wystawienie świadectwa pracy. Regulacja ta jest korzystniejsza niż wcześniej obowiązujące przepisy nakładające na pracodawców obowiązek wydawania świadectw pracy dopiero po upływie 24-miesięcy zatrudnienia.

Zostaw komentarz