0 Polubione

Prawo z Brzuszkiem cz. 1. Czas pracy ciężarnej przy komputerze

Od 1 maja 2017r. zaczną obowiązywać nowe przepisy regulujące zasady pracy przy monitorze ekranowym pracownic w ciąży.  Kto skorzysta ze zmian? 

Dotychczas pracownica w ciąży wykonująca swoje obowiązki przy monitorze komputera mogła świadczyć swoją pracę w wymiarze 4 godzin przy zachowaniu pełnego, nie pomniejszonego wynagrodzenia. Opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią zmienia w sposób następujący: prace na stanowiskach z monitorami ekranowymi – w łącznym czasie przekraczającym 8 godzin na dobę, przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy. Należy pamiętać, że § 7 pkt 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (DzU nr 148, poz. 973) daje każdemu pracownikowi 5-minutową przerwę po godzinie pracy przed monitorem.

W rezultacie ich czas pracy przy monitorze wzrośnie z obecnych czterech do sześciu godzin (po wyłączeniu przerw).

Art. 179 k.p. w przypadku ciężarnych firma musi dostosować warunki pracy do wymagań określonych we wspomnianym rozporządzeniu lub tak ograniczyć czas pracy, by wyeliminować zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa zatrudnionej.

Wszystko wskazuje na to, że to pracodawcy znacznie skorzystają na likwidacji przywilejów ciężarnych. Jednak, jak to na ogół bywa ze zmianami tego rodzaju, kij ma dwa końce. Z jednej strony pracodawca będzie zadowolony, że pracownica będzie świadczyła swoją pracę w większym zakresie czasu z 2 strony czy nie skłoni to pracownic do częstszego korzystania ze zwolnień lekarskich?

Zostaw komentarz