0 Polubione

Pracownik na zwolnieniu lekarskim – czy można go zwolnić?

Pracodawca co do zasady nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim. Jednak istnieje kilka wyjątków od tej zasady – w przypadku gdy pracownik zbyt długo przebywa na zwolnieniu.

Pracodawca może rozwiązać umowę z takim pracownikiem, gdy nieobecność w pracy z powodu choroby trwa:

  • dłużej niż trzy miesiące, a pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż sześć miesięcy,
  • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze trzy miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej sześć miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zakaźną.

Należy pamiętać o tym, że jeśli pracodawca ogłosi upadłość lub znajdzie się w stanie likwidacji to zwolnienie lekarskie nie chroni pracownika przed utratą pracy.