0 Polubione

Dodatek solidarnościowy – wniosek można złożyć tylko do 31 sierpnia 2020 r.!

Jako jedno z rozwiązań antykryzysowych wprowadzono nowe świadczenie – dodatek solidarnościowy. Są do niego uprawnione osoby, które wskutek pandemii koronawirusa po dniu 15 marca 2020 r. straciły pracę lub wygasła ich umowa.

Dodatek solidarnościowy jest w wysokości 1.400 zł i przysługuje od dnia 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Jednym z warunków otrzymania świadczenia jest podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres minimum 60 dni w bieżącym roku.

Dodatek można otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym złożono wniosek. Przysługuje on też bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy, jednak jego wypłata zawiesza zasiłek dla bezrobotnych.

Co ważne – za okres wypłaty dodatku nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego.

Termin składania wniosków o dodatek solidarnościowy upływa 31 sierpnia 2020 r.