0 Polubione

Kara bezwzględnego więzienia za „przekręcanie licznika”

„Przekręcanie licznika” dokonywane przez mechaników było dotychczas właściwie bezkarne. Natomiast przebieg pojazdu jest jednym z ważniejszych kryteriów wpływających na wartość samochodu i wiele mówi o jego rzeczywistym stanie. Niezgodne z prawem korekty przebiegu pojazdu wprowadzają w błąd kupujących.

Dnia 25.05.2019 r. wszedł w życie art. 306a kodeksu karnego, zgodnie z którym:

  • 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
  • 2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1.
  • 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

W związku z powyższym zlecającemu, a także wykonawcy (np. mechanikowi samochodowemu) za „przekręcenie” licznika grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.