0 Polubione

Zwrot kosztów kredytu przy wcześniejszej spłacie – wyrok TSUE

11 września 2019 r. zapadł ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dla osób, które przed terminem spłaciły kredyt konsumencki.

Zgodnie ze wskazanym wyrokiem konsument ma prawo do spłacenia kredytu przed czasem ustalonym w umowie. W takiej sytuacji klient banku  ma prawo do zmniejszenia całkowitego kosztu kredytu.

Kredytodawca powinien obniżyć wszystkie koszty takiego kredytu takie jak opłaty, prowizje, koszty ubezpieczenia i je zwrócić je konsumentowi. Zwrot powinien być proporcjonalny, tzn. powinien obejmować okres od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie. Nie może też zależeć od tego, kiedy kredytodawca faktycznie poniósł te koszty.

Rekompensata ta nie może przekraczać 1% spłacanej przed terminem części kwoty kredytu, jeżeli okres pomiędzy przedterminową spłatą a uzgodnionym końcem umowy o kredyt przekracza jeden rok. Jeżeli okres ten nie przekracza jednego roku, rekompensata nie może przekraczać 0,5% spłacanej przed terminem części kwoty kredytu.

Rekompensata nie dotyczy sytuacji, gdy spłata została dokonana na mocy umowy ubezpieczenia zawartej w celu zabezpieczenia spłaty kredytu, kredytów w rachunku bieżącym lub spłata nastąpiła w okresie, w którym stopa oprocentowania kredytu nie jest stała.