0 Polubione

Więcej przedsiębiorców może skorzystać z „małego ZUS”

Od 1 lutego 2020 r. wchodzą w życie nowe przepisy tzw. „małego ZUS”. Przedsiębiorcy powinni zgłosić chęć korzystania z ulgi najpóźniej do 2 marca 2020 r.

Przed zmianami z ulgi mogli korzystać przedsiębiorcy, których przychód nie przekraczał 30-krotności minimalnego wynagrodzenia. Wskutek zmian z ulgi będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, którego przychód z poprzedniego roku kalendarzowego nie przekroczył 120.000 zł.

Zmianie uległ również sposób obliczania składek. Na podstawie nowelizacji wysokość składek nie będzie zależała od przychodu, a od dochodu. Podstawą wymiaru składek będzie połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego w poprzednim roku.

Co ważne, przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z ulgi powinni złożyć odpowiednie dokumenty do ZUS najpóźniej do dnia 2 marca 2020 r. Konieczne jest złożenie ZUS ZWUA, a także ZUS ZUSA lub ZUS ZZA. Ponadto, już w marcu przedsiębiorca będzie musiał złożyć dokumenty rozliczeniowe za luty wraz z informacją o rocznym przychodzie, dochodzie oraz formach opodatkowania.