0 Polubione

Umowa zlecenia, a umowa o dzieło

Zasada swobody umów stanowi, że strony umowy decydują o jej treści, jednak muszą przestrzegać zasad prawa cywilnego. Należy pamiętać, że umowę określa nie tylko nazwa, lecz także jej treść, cel oraz warunki i okoliczności jej zawarcia.

Przedmiotem umowy o dzieło  jest zobowiązanie do wykonania dzieła, tj. określonego rezultatu w postaci materialnej lub niematerialnej. Wykonanie dzieła może polegać na np. wytworzeniu lub naprawieniu rzeczy. Rezultat umowy o dzieło powinien być osiągalny i pewny. W tym przypadku osoba wykonująca umowę odpowiada za osiągnięcie oznaczonego z góry rezultatu – nie jest ważne czy dołożyła przy tym należytej staranności.

Umowa zlecenia jest natomiast zobowiązaniem do wykonywania określonych czynności. Przyjmuje się, że wykonywanie określonych, powtarzających się czynności – bez względu na ich rezultat – jest cechą umów zlecenia. Zleceniobiorca z kolei odpowiada za brak należytej staranności przy wykonywaniu zleconych czynności.

Należy pamiętać, że jeśli ZUS stwierdzi, że nazwana przez nas umowa o dzieło jest w rzeczywistości jednak umową zlecenia – to może zostać objęta obowiązkiem ubezpieczeń społecznych.