0 Polubione

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stanął w obronie frankowiczów

Wyrok TSUE został wydany w odpowiedzi na cztery pytania skierowane przez Sąd Okręgowy w Warszawie związane ze sprawą małżeństwa, które zawarło umowę kredytu hipotecznego we frankach na 40 lat.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stanął na stanowisku, że w zawartych umowach kredytów indeksowanych do waluty obcej nieuczciwe warunki umowy w zakresie różnic kursowych nie mogą zostać zastąpione ogólnymi zasadami prawa. Ponadto, w wyroku podkreślono, że prawo nie uniemożliwia unieważnienia umów kredytowych frankowiczów, wymaga to jednak zgody kredytobiorcy.

Usunięcie z umowy kredytu klauzuli waloryzacyjnej (przeliczającej franki na naszą walutę) oznacza, że klauzula ta przestaje obowiązywać już od momentu podpisania umowy. W konsekwencji będzie to prowadzić do zmniejszenia raty oraz zadłużenia.

Druga opcja, czyli unieważnienie kredytu jest związana z koniecznością zwrotu wszelkich uzyskanych na podstawie zaciągniętego kredytu środków.

Wyrok jest o tyle ważny, że wskazuje sądom w Polsce sposób stosowania przepisów unijnych w sprawach frankowiczy.

Podsumowując – polskie sądy mogą orzekać o nieważności umowy lub o przewalutowaniu kredytów. Jednocześnie sądy nie mogą sprzeciwiać się unieważnieniu w sytuacji, gdy takie jest żądanie kredytobiorcy.