0 Polubione

Sprzeciw od orzeczenia orzecznika ZUS

Ubezpieczony ma prawo każdorazowo odwołać się od niekorzystnej dla niego decyzji lekarza ZUS. Postępowanie odwoławcze jest dwustopniowe pierwsze kroki należy skierować do komisji lekarskiej ZUS, a następnie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie do sądu złożone z pominięciem zaskarżenia orzeczenia do komisji lekarskiej zostanie przez sąd odrzucone.
Sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powinno się złożyć w ciągu 14 dni od dostarczenia decyzji. Należy to zrobić za pośrednictwem jednostki ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.
Lekarz ZUS, orzekając o niezdolności do pracy, bierze pod uwagę przede wszystkim stopień naruszenia sprawności organizmu ubezpieczonego.
Jeśli odwołanie do komisji lekarskiej nie przyniesie skutku, należy zwrócić się do sądu pracy.

Zostaw komentarz