0 Polubione

Smog a opłaty klimatyczne

Czy turysta zobowiązany jest do płacenia opłaty klimatycznej pomimo przekroczonych norm zanieczyszczeń?

W całej Europie miejscowości turystyczne, nakładają na turystów opłaty za pobyt. W Polsce taka opłata miejscowa nazywana jest klimatyczną. Opłata miejscowa, tak zwana klimatyczna, jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach oraz w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej. Przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów określają warunki, jakie trzeba spełniać, by móc podjąć uchwałę przez gminę o naliczaniu opłaty turystom. Wśród wymogów znajduje się jakość powietrza.

Czy taka opłata jest pobierana gdy normy dopuszczalności zanieczyszczeń są przekroczone?

Regułą jest, że opłaty są pobieranie niezależnie od jakości powietrza. Turyści są jednak coraz bardziej świadomi. Niezadowoleni turyści czują się oszukani i składają skargi do WSA przeciwko zanieczyszczonym gminom turystycznym. W listopadzie 2015r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach unieważnił uchwałę radnych Wisły, na mocy której pobierana była opłata klimatyczna. To był pierwszy taki wyrok w Polsce. Dał on możliwość domagania się zwrotu opłat tym, którzy uiścili taką opłatę. Podatnicy mogli wystąpić na podstawie ordynacji podatkowej o stwierdzenie nadpłaty podatku, powołując się na nieważność uchwały Rady Miasta Wisła ustalającej wysokość opłaty klimatycznej. W Zakopanym natomiast turyści domagali się uchylenia uchwały gminy, jednak władze gminy skierowały przepisy o pobieraniu pieniędzy od turystów do Trybunału Konstytucyjnego w grudniu 2016r. co dało Zakopanemu dodatkowy czas na dalsze pobieranie opłat.

 

Zostaw komentarz