0 Polubione

Numer rejestracyjny pojazdu jako dane osobowe

W aktualnym orzecznictwie sądów administracyjnych istnieją dwa zupełnie odmienne stanowiska w sprawie tego, czy numer rejestracyjny pojazdu stanowi dane osobowe.

Pierwszy pogląd  stanowi, że numer rejestracyjny pozwala jedynie na identyfikację pojazdu, a nie jego właściciela i z tego powodu nie może być uznany za dane osobowe. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dn. 31.10.2018 r. w sprawie o sygn. akt  II SA/Gl 593/18 wskazał, że: „określenie tożsamości osoby parkującej (właściciela pojazdu) wymagałoby nadmiernych działań”.

Zgodnie z drugim stanowiskiem, numer rejestracyjny pojazdu z łatwością pozwala ustalić dane właściciela pojazdu za pomocą podmiotów mających dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, dlatego też należy go uznać za dane osobowe. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dn. 13.04.2017 r. wydanego w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 1069/16 podkreślił, że: „numer rejestracyjny pojazdu może prowadzić do identyfikacji osoby, a zatem stanowi on dane osobowe w rozumieniu cytowanego art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych”.

Obydwa poglądy są stosowane przez sądy administracyjne. Żaden z nich nie zdobył dominującej pozycji.