0 Polubione

Miejsce zamieszkania, a miejsce zameldowania

Miejsce zamieszkania jest bardzo często mylone z miejscem zameldowania. Są to jednak dwa zupełnie inne pojęcia.

Zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Mowa tu o miejscowości, gdzie znajduje się centrum naszych spraw życiowych.

Natomiast miejsce zameldowania to kwestia prawa administracyjnego pochodząca z tzw. obowiązku meldunkowego. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dn. 24.09.2010 r. o ewidencji ludności Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie. Można zameldować się w miejscu pobytu stałego lub tymczasowego. Zgodnie ze wspomnianą ustawą adres podaje się poprzez wskazanie miejscowości, ulicy, numeru domu oraz ewentualnie numeru lokalu, nazwy gminy, województwa oraz kodu pocztowego.

Podsumowując – miejsce zamieszkania to zawsze miejscowość, natomiast miejsce/adres zameldowania to dokładny adres, który ma za zadanie określenia naszego położenia dla potrzeb Państwa i jego organów.