Pracodawca odpowiada za szkody wyrządzone przez pracowników

 • Maj 15, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Zgodnie z art. 120 § 1 kodeksu pracy W razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca. Przepis ...

Czytaj wiecej...

Kopia dokumentacji medycznej za darmo

 • Kwiecień 25, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Dnia 03.04.2019 Prezydent podpisał tzw. ustawę sektorową, która ma dostosować polskie prawo do unijnego rozporządzenia RODO. Ustawa wprowadza wiele zmian w ustawach z przeróżnych dziedzin, w tym również dotyczących ochrony ...

Czytaj wiecej...

Pracownik na zwolnieniu lekarskim – czy można go zwolnić?

 • Kwiecień 16, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Pracodawca co do zasady nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim. Jednak istnieje kilka wyjątków od tej zasady – w przypadku gdy pracownik zbyt długo przebywa ...

Czytaj wiecej...

Umowa deweloperska

 • Kwiecień 02, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Umowa deweloperska została zdefiniowana w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu lub domu jednorodzinnego (Dz.U.2017.1468 t.j. z dnia 2017.07.31). Jej głównym celem jest ochrona ...

Czytaj wiecej...

Numer rejestracyjny pojazdu jako dane osobowe

 • Marzec 22, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

W aktualnym orzecznictwie sądów administracyjnych istnieją dwa zupełnie odmienne stanowiska w sprawie tego, czy numer rejestracyjny pojazdu stanowi dane osobowe. Pierwszy pogląd  stanowi, że numer rejestracyjny pozwala jedynie na identyfikację ...

Czytaj wiecej...

Miejsce zamieszkania, a miejsce zameldowania

 • Marzec 15, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Miejsce zamieszkania jest bardzo często mylone z miejscem zameldowania. Są to jednak dwa zupełnie inne pojęcia. Zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której ...

Czytaj wiecej...

Emerytura dla matek co najmniej czwórki dzieci

 • Marzec 01, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

1 marca 2019 r. wchodzi w życie ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Celem świadczenia, czyli tak zwanej „emerytury” jest zapewnienie środków utrzymania osobom, które zrezygnowały z pracy dla wychowywania dzieci. ...

Czytaj wiecej...

Zasiłek macierzyński

 • Luty 11, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Zasiłek macierzyński to świadczenie, które przysługuje osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, a także osobie świadczącej pracę w ramach umowy zlecenia lub prowadzącej działalność gospodarczą. Zasiłek macierzyński może otrzymać ...

Czytaj wiecej...

Rekompensata za deputat węglowy w wysokości 10.000 zł

 • Styczeń 29, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Dnia 22.01.2019 r. weszła w życie ustawa o  świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego ...

Czytaj wiecej...

Jak uzyskać alimenty z funduszu alimentacyjnego? cz. 2

 • Styczeń 21, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

W nawiązaniu do poprzedniego wpisu raz jeszcze należy podkreślić, że obowiązkiem państwa jest wspieranie osób ubogich, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im ...

Czytaj wiecej...