Dodatek solidarnościowy – wniosek można złożyć tylko do 31 sierpnia 2020 r.!

 • Sierpień 27, 2020
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Jako jedno z rozwiązań antykryzysowych wprowadzono nowe świadczenie – dodatek solidarnościowy. Są do niego uprawnione osoby, które wskutek pandemii koronawirusa po dniu 15 marca 2020 r. straciły pracę lub wygasła ...

Czytaj wiecej...

Zmiany w prawie pracy od 7 września 2019 r.

 • Wrzesień 10, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Od 7 września 2019 r. zaczęły obowiązywać zmiany w prawie pracy, które dotyczą mobbingu, dyskryminacji i równego traktowania, szczególnych uprawnień pracowników, terminów przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku pracy oraz świadectw ...

Czytaj wiecej...

Już od 21. sierpnia 2019 r. wzrosną opłaty w sprawach sądowych

 • Sierpień 09, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw została opublikowana 6 sierpnia 2019 r. – wejdzie w życie z dniem 7 listopada 2019 ...

Czytaj wiecej...

Prawo pracodawcy do kontroli zwolnień lekarskich

 • Czerwiec 07, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy m.in. z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem. Pracodawca może dokonywać kontroli prawidłowości ...

Czytaj wiecej...

Pracodawca odpowiada za szkody wyrządzone przez pracowników

 • Maj 15, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Zgodnie z art. 120 § 1 kodeksu pracy W razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca. Przepis ...

Czytaj wiecej...

Pracownik na zwolnieniu lekarskim – czy można go zwolnić?

 • Kwiecień 16, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Pracodawca co do zasady nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim. Jednak istnieje kilka wyjątków od tej zasady – w przypadku gdy pracownik zbyt długo przebywa ...

Czytaj wiecej...

Zasiłek macierzyński

 • Luty 11, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Zasiłek macierzyński to świadczenie, które przysługuje osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, a także osobie świadczącej pracę w ramach umowy zlecenia lub prowadzącej działalność gospodarczą. Zasiłek macierzyński może otrzymać ...

Czytaj wiecej...

Od 2019 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników

 • Styczeń 10, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Dnia 1 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Wskazane rozporządzenie określa: zakres, sposób i ...

Czytaj wiecej...

„Mały ZUS” – termin na złożenie dokumentów mija już 8 stycznia 2019 r.

 • Styczeń 03, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

„Mały ZUS” jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy nie osiągają wysokich dochodów. Już od 1 stycznia 2019 r. będą oni mogli opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość ...

Czytaj wiecej...

Zmiany w zwolnieniach lekarskich od 1 grudnia 2018 r.

 • Grudzień 07, 2018
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Od 1 grudnia 2018r. lekarze mogą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne e-ZLA. Płatnik składek ZUS, rozliczający składki za co najmniej 5 pracowników już od stycznia 2016 r. powinien posiadać profil na ...

Czytaj wiecej...