O kancelarii

Jesteśmy kancelarią prawną specjalizującą się w prawie cywilnym. Kładziemy nacisk przede wszystkim na sprawy z zakresu odszkodowań. Sprawę każdego Klienta traktujemy indywidualnie, starając się uzyskać dla niego możliwie najwyższe odszkodowanie. W naszej działalności łączymy profesjonalizm oraz uczciwość, które pozwalają nam rzetelnie realizować oczekiwania naszych Klientów.

Kancelaria Prawna Meritum Łódź prowadzi sprawy z zakresu odszkodowań „od początku do końca”- tzn. od zgłoszenia szkody, przez postępowanie likwidacyjne po postępowanie przed Sądami (Karnymi i Cywilnymi) – nie pobierając od poszkodowanych żadnej opłaty wstępnej za w/w czynności. Cała kadra Kancelarii Meritum to prawnicy- co zwiększa Państwa szanse na uzyskanie jak Najwyższego Odszkodowania.
Oferujemy, także POMOC PRAWNĄ w zakresie:

  • weryfikacji otrzymanych odszkodowań za szkody osobowe jak również za szkody na mieniu np. uszkodzone pojazdy
  • reprezentacji przed Sądami i Prokuraturą,
  • PORAD PRAWNYCH,
  • sporządzania pozwów, pism procesowych i urzędowych, zażaleń, sprzeciwów, skarg, apelacji, opinii prawnych,
  • prawa rodzinnego, spadkowego,
  • spraw z zakresu prawa pracy, ZUS,

PAMIĘTAJ MASZ PRAWO – Skorzystaj z Niego!

Zapraszamy do skorzystania z BEZPŁATNYCH porad prawnych w zakresie dochodzenia odszkodowań w siedzibie Naszej kancelarii jak również przez wysłanie formularza e-porada z Naszej strony.

Kancelaria Prawna Meritum dochodzi odszkodowańza szkody komunikacyjne z OC sprawcy, szkody powypadkowe, szkody za złamania, za śmierć osób bliskich, za błędy medyczne.