Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stanął w obronie frankowiczów

 • Październik 04, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Wyrok TSUE został wydany w odpowiedzi na cztery pytania skierowane przez Sąd Okręgowy w Warszawie związane ze sprawą małżeństwa, które zawarło umowę kredytu hipotecznego we frankach na 40 lat. Trybunał ...

Czytaj wiecej...

Zwrot kosztów kredytu przy wcześniejszej spłacie – wyrok TSUE

 • Wrzesień 18, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

11 września 2019 r. zapadł ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dla osób, które przed terminem spłaciły kredyt konsumencki. Zgodnie ze wskazanym wyrokiem konsument ma prawo do spłacenia kredytu przed czasem ustalonym ...

Czytaj wiecej...

Zmiany w prawie pracy od 7 września 2019 r.

 • Wrzesień 10, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Od 7 września 2019 r. zaczęły obowiązywać zmiany w prawie pracy, które dotyczą mobbingu, dyskryminacji i równego traktowania, szczególnych uprawnień pracowników, terminów przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku pracy oraz świadectw ...

Czytaj wiecej...

Już od 21. sierpnia 2019 r. wzrosną opłaty w sprawach sądowych

 • Sierpień 09, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw została opublikowana 6 sierpnia 2019 r. – wejdzie w życie z dniem 7 listopada 2019 ...

Czytaj wiecej...

Umowa zlecenia, a umowa o dzieło

 • Lipiec 11, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Zasada swobody umów stanowi, że strony umowy decydują o jej treści, jednak muszą przestrzegać zasad prawa cywilnego. Należy pamiętać, że umowę określa nie tylko nazwa, lecz także jej treść, cel ...

Czytaj wiecej...

Prawo pracodawcy do kontroli zwolnień lekarskich

 • Czerwiec 07, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy m.in. z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem. Pracodawca może dokonywać kontroli prawidłowości ...

Czytaj wiecej...

Kara bezwzględnego więzienia za „przekręcanie licznika”

 • Maj 29, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

„Przekręcanie licznika” dokonywane przez mechaników było dotychczas właściwie bezkarne. Natomiast przebieg pojazdu jest jednym z ważniejszych kryteriów wpływających na wartość samochodu i wiele mówi o jego rzeczywistym stanie. Niezgodne z ...

Czytaj wiecej...

Pracodawca odpowiada za szkody wyrządzone przez pracowników

 • Maj 15, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Zgodnie z art. 120 § 1 kodeksu pracy W razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca. Przepis ...

Czytaj wiecej...

Kopia dokumentacji medycznej za darmo

 • Kwiecień 25, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Dnia 03.04.2019 Prezydent podpisał tzw. ustawę sektorową, która ma dostosować polskie prawo do unijnego rozporządzenia RODO. Ustawa wprowadza wiele zmian w ustawach z przeróżnych dziedzin, w tym również dotyczących ochrony ...

Czytaj wiecej...

Pracownik na zwolnieniu lekarskim – czy można go zwolnić?

 • Kwiecień 16, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Pracodawca co do zasady nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim. Jednak istnieje kilka wyjątków od tej zasady – w przypadku gdy pracownik zbyt długo przebywa ...

Czytaj wiecej...