pensioner-998544_960_720

Dla kogo świadczenie przedemerytalne w 2017r.?

Od 1 stycznia 2017 r. zmieniono krąg osób, które mogą ubiegać się o świadczenie przedemerytalne.

Czytaj wiecej...
document-428331_960_720

Świadectwo pracy w 2017r.

Z dniem 1 stycznia 2017r. wprowadzone zostały liczne zmiany w przepisach dotyczących pracowników, w tym zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy. 

Czytaj wiecej...
umowa

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony w 2017 r.

Nowelizacją Kodeksu Pracy z 2016 roku zmieniono zasady zawierania i wypowiadania umów o pracę na czas określony.

Czytaj wiecej...
Chłopiec zachowek

Zachowek dla nieślubnego dziecka

Czy dziecku pochodzącemu z nieformalnego związku należy się spadek  po zmarłym rodzicu? Czy należy się  spadek jeżeli rodzic zostawił testament, w którym nie uwzględnił dziecka z nieprawego łoża?

Czytaj wiecej...
smog

Smog a opłaty klimatyczne

Czy turysta zobowiązany jest do płacenia opłaty klimatycznej pomimo przekroczonych norm zanieczyszczeń?

Czytaj wiecej...
czasowe_Meritum770_418

Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy jako zmiana treści stosunku pracy

Zasadą w prawie pracy jest świadczenie przez pracownika pracy oznaczonej w umowie o pracę. Jednakże polski ustawodawca mając na względzie zmiany okoliczności, które towarzyszyły zawieraniu umowy o pracę dopuszcza możliwość ...

Czytaj wiecej...
mwm_Meritum770_418

Majątek wspólny małżonków

W poprzednim Naszym artykule z 2016 r, poświęconym stosunkom majątkowym w ustroju ustawowym skupiono uwagę na przedmioty majątkowe wchodzące w skład osobistego majątku małżonka. Jednakże mają one charakter wyjątku, bowiem ...

Czytaj wiecej...
obow_Meritum770_418

Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny

Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, uznany za obowiązek alimentacyjny uregulowany został w art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu oboje małżonkowie obowiązani są, każdy ...

Czytaj wiecej...
swiadpracy_Meritum770_418

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy to podstawowy dokument ilustrujący ścieżkę zawodową pracownika kończącego pracę w firmie. Wydanie świadectwa pracy to bezwzględny obowiązek pracodawcy. Świadectwo to winno być wydane pracownikowi niezwłocznie. Przy czym pracodawca ...

Czytaj wiecej...
zach_770_418

Zachowek – kogo chroni?

Spadkodawca ma pełną swobodę dysponowania swoim majątkiem zarówno za życia, jak i na wypadek śmierci. Może sporządzić testament na wypadek śmierci, może też pozostawić swój majątek do podziału zgodnie z ...

Czytaj wiecej...