Chłopiec zachowek

Zachowek dla nieślubnego dziecka

Czy dziecku pochodzącemu z nieformalnego związku należy się spadek  po zmarłym rodzicu? Czy należy się  spadek jeżeli rodzic zostawił testament, w którym nie uwzględnił dziecka z nieprawego łoża?

Czytaj wiecej...
smog

Smog a opłaty klimatyczne

Czy turysta zobowiązany jest do płacenia opłaty klimatycznej pomimo przekroczonych norm zanieczyszczeń?

Czytaj wiecej...
czasowe_Meritum770_418

Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy jako zmiana treści stosunku pracy

Zasadą w prawie pracy jest świadczenie przez pracownika pracy oznaczonej w umowie o pracę. Jednakże polski ustawodawca mając na względzie zmiany okoliczności, które towarzyszyły zawieraniu umowy o pracę dopuszcza możliwość ...

Czytaj wiecej...
mwm_Meritum770_418

Majątek wspólny małżonków

W poprzednim Naszym artykule z 2016 r, poświęconym stosunkom majątkowym w ustroju ustawowym skupiono uwagę na przedmioty majątkowe wchodzące w skład osobistego majątku małżonka. Jednakże mają one charakter wyjątku, bowiem ...

Czytaj wiecej...
obow_Meritum770_418

Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny

Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, uznany za obowiązek alimentacyjny uregulowany został w art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu oboje małżonkowie obowiązani są, każdy ...

Czytaj wiecej...
swiadpracy_Meritum770_418

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy to podstawowy dokument ilustrujący ścieżkę zawodową pracownika kończącego pracę w firmie. Wydanie świadectwa pracy to bezwzględny obowiązek pracodawcy. Świadectwo to winno być wydane pracownikowi niezwłocznie. Przy czym pracodawca ...

Czytaj wiecej...
zach_770_418

Zachowek – kogo chroni?

Spadkodawca ma pełną swobodę dysponowania swoim majątkiem zarówno za życia, jak i na wypadek śmierci. Może sporządzić testament na wypadek śmierci, może też pozostawić swój majątek do podziału zgodnie z ...

Czytaj wiecej...
rodzina_770_418

Zatrudnianie członków rodziny

Pracodawcy często zastanawiają się nad możliwością zatrudniania członków swojej rodziny. Kodeks pracy nie przewiduje ograniczeń w tym zakresie. Mogą one natomiast wynikać z przepisów szczególnych jak ma to miejsce np. ...

Czytaj wiecej...
przerwa_770_418

Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń w prawie cywilnym

Przepisy Kodeksu cywilnego wskazują, jakie czynności przerywają bieg przedawnienia roszczeń. Stosownie do art. 123 § 1 Kodeksu cywilnego, są to: 1. każda czynność przed sądem lub innym organem powołanym do ...

Czytaj wiecej...
sprzeciw_770_418

Sprzeciw od orzeczenia orzecznika ZUS

Ubezpieczony ma prawo każdorazowo odwołać się od niekorzystnej dla niego decyzji lekarza ZUS. Postępowanie odwoławcze jest dwustopniowe pierwsze kroki należy skierować do komisji lekarskiej ZUS, a następnie do sądu pracy ...

Czytaj wiecej...